מבצעי רכש חדש – אז למה אתם מחכים?

מבצעי רכש חדש

מבצעי רכש חדש, נהוגים בחברות בהם מקבלים העובדים כל מיני הטבות. בדרך כלל כל כמה שנים, או כאשר נוצר בלאי גדול ברכבים, איש הרכש בודק מבצעי רכש חדש אצל חברות המימון לרכב, ולעיתים הוא יחליט להחליף את כל הרכבים בחברה.

רכב צמוד מהעבודה בהחלט הוא סוג של סטטוס ומעיד על מעמד וגם על תפקיד. רכב מהעבודה שווה לעובדים כסף. זהו ערך כלכלי ברור.

לפעמים הנושא של רכב לעובד, הוא אחד השיקולים המרכזיים בקבלת או דחיית תפקיד מסוים בעיקר אם באמת למועמד אין רכב, והוא מצפה לקבל אותו ממקום העבודה.

מהפיכת מיסוי הרכב- 2009

בשנת 2009 הוטל על כל המכוניות ששווקו בארץ, מס קנייה אחיד לכולן. שווי השימוש שלהן חושב לפי קבוצות מחיר של סוגי רכב ושווי השימוש שלהן. משנת 2009 עומד המס על 83% ממנו מנוכה סכום של קרוב ל-16.500 בעיקר אם מדובר על רכב ידידותי לסביבה, היברידי, חשמלי וברוב גם אוטונומי. שווי השימוש ברכב נקבע על 2.48% משוויה במחירון. אם למשל קיבלתם רכב צמוד ששווה 100,000 ₪, הסכום ברוטו שיתווסף להכנסה שלכם יהיה 2,480 ₪.

רכב צמוד אין משמעו שהחברה בה אתם עובדים משלמת לכם על הדלק. אומנם ייתכן כי תצרכו דלק בדלקן, וזה נותן לכם הנחה על מילוי דלק, אבל אתם משלמים על כך.

אנשי רכש של חברות הייטק עושים מבצעי רכש חדש כל העת.

מבצעי רכש חדש- ריענון צי המכוניות

כאמור עובד משלם על ההטבה של הרכב 2.48% משוויו. חישוב המס הוא על מכונית חדשה. הבעיה היא שאף פעם בשיטה שגובים היום את המס, אי אפשר לדעת כמה משלמים על נסיעות לעבודה וכמה על נסיעות פרטיות. צריך לחשב כמה נסיעות נעשות במסגרת העבודה וכמה פרטיות. אם למשל מדובר בטנדר או משאית גדולים שמשמשים את העובד רק לעבודה, אין הדבר אומר הוא צריך לשלם על כך. לא מדובר פה בצרכיו הפרטיים. מצד שני יש עובדים שמקבלים רכב ומשתמשים בו יותר לצרכים פרטיים, מה שאומר שהם אמורים לשלם יותר על השימוש בו אבל גם זה לא קורה.

מנהל רכש של כל גוף או ארגון רוכש צי רכבים לעובדים שעל פי החוזה עמם, אמורים לקבל רכב מהעבודה ולכן מחפשים מבצעי רכש חדש.

מה קורה בחו"ל?

את חישוב המס בהתאם לסוג השימוש ברכב עבודה, בחו"ל פותרים באמצעות כרטיס חכם. הוא יודע להגדיר כמה נסיעות ברכב הם לשימוש פרטי או נסיעות עבודה. זוהי תוכנה שמס הכנסה במקומות שונים בחו"ל מאשר אותה. ייתכן ובקרוב נראה את זה גם בארץ.

יש היום בעולם שלוש גישות לחישוב שווי שימוש ברכב עבודה. מעל 20 מדינות הכלולות ב-OECD אימצו את השיטות שהחישוב ייעשה לפי שווי השימוש ביחס בין נסיעה עסקית לפרטית. הנסיעות לצורכי העבודה יהיו נמוכות ב-50% והרכב נחשב לרכב פרטי. העלויות של שימוש הרכב לצרכי עבודה מופחתות מהשווי שלה השימוש.